Česta pitanja

Bili smo na sajmu i vidjeli smo UV tehnologiju – sa jedne strane ulaze vrata a sa druge izlaze suha ! Proizvodimo sobna vrata ? da li je to za našu proizvodnju!

Janko, Zagreb

Odgovor:

UV tehnologija je tehnologija gdje se sušenje laka obavlja prisilno sa prolaskom kroz sekciju gdje su smještene uv lampe. Na ravnim plohama kao što su sobna vrata ili furnirane ploče lak se aplicira preko valjaka – što daje minimalne ali kvalitetne nanose od 5-40 gr/m2. Ovisno o stupnju obrade lak se može aplicirati valjkom, špricanjem ili naljevanjem s tim da se kod špricanja i naljevanja produžava linija za otparivanje otapala jer je nanos bitno veći nego kod aplikacije valjkom. kod proizvodnje sobnih vrata treba obratiti pažnju i na kvalitetu izrade vratnih krila jer valjak obrada traži dobru pripremu. Treba obratiti pažnju o količinama koje trebamo raditi i o snazi el. mreže jer investicija u novu opremu nije jeftina. (više na TOMMANIN IMPIANTI)