Poliranje kao obrada površine visokog sjaja

 

Poliranje je postupak obrade kojim se eliminira prašina koja je na lakiranu površinu pala tijekom lakiranja ili sušenja. Uvriježeno je mišljenje kako je lakše lakirati visokim sjajem jer se površina nakon nanošenja laka može obrađivati i popravljati brušenjem i poliranjem, dok mat ili polumat lakiranje nema takve mogućnosti i zahtijeva gotovo idealne uvjete u lakirnici.

briljantiranje laka

Klasifikacija fronta visokog sjaja

O nivou obrade površine visokog sjaja ovisi i cijena lakiranih fronta, pa se one dijele prema klasama. Klasa A0 polirana je fronta koja cijenu opravdava savršenom površinom, bez prašine, dlačica ili kratera. Takva površina može se dobiti samo poliranjem i prethodnim suhim brušenjem završnog laka granulacijama 1000 ili 1200.

Ručno poliranje površina visokog sjaja

Ručno poliranje izvodi se ručnim alatom za poliranje uz pomoć dviju vrsta podloga: grube za poliranje i fine za čišćenje ispolirane površine. Upotrebljavaju se i dvije vrste pasta za poliranje, također gruba i fina. Tijekom poliranja potrebno je ovlaživati podloge kako bi disk klizio pravilno i kako bi se smanjila toplina koja nastaje pri poliranju, a negativno utječe na film laka. Preduvjet za kvalitetno poliranje jest kvalitetno osušen lak. Vrijeme sušenja ovisi o proizvodu, a temperatura i način sušenja znatno utječu na njegovu kvalitetu. Po saznanjima profesionalaca, pravilno nanesen završni lak moguće je kvalitetno polirati već nakon 24-48 sati. Debljina filma završnog laka mora biti dovoljna za brušenje i poliranje jer je i pasta za poliranje vrsta finog abrazivnog sredstva. Oni koji rade na taj način znaju koliko je ručno poliranje mukotrpan i dugotrajan posao, a znaju i da rezultat nije uvijek visoke kvalitete.

POLIRANJE

Vrhunsko i brzo strojno poliranje

U profesionalnoj se proizvodnji za poliranje upotrebljavaju strojevi. Ovisno o veličini stroja, na pomični je radni stol moguće postaviti više fronta te ih u jednom radnom ciklus profesionalnoj se proizvodnji za poliranje upotrebljavaju u sve ispolirati. Površina poliranja u ciklusu iznosi oko 2m2. Oscilirajući valjak poliranja sastavljen je od pamučnih lamela promjera 350 mm koje upijaju pastu za poliranje te rotacijom poliraju lakiranu plohu. Konstantna brzina okretanja valjka i ujednačeno pomicanje radnog stola s frontama daje i ujednačenu kvalitetu polirane plohe, što nije slučaj i kod ručnog poliranja. Ovdje pasta za poliranje znatno utječe na kvalitetu poliranja, a odličnom se pokazala pasta na bazi razrjeđivača koju proizvodi talijanska tvrtka Tehnodisco. Moguće je upotrebljavati više vrsta pasta različitih granulacija, a odabir ovisi o lakiranoj plohi i vrsti laka koji se polira.

POLIRKA 2

Kvalitetu poliranja strojevima moguće je povećati pravilnim reguliranjem posmaka ili snage pritiska valjaka na plohu fronte. Kako se poliranjem ne bi prebrusili rubovi plohe, potrebno je postaviti graničnike uz početni i krajnji rub plohe. Kvalitetnije opcije podrazumijevaju
postojanje invertera, kojim je moguće mijenjati parametre bitne za kvalitetu poliranja. Uz te strojeve upotrebljavaju se i strojevi za poliranje rubova.

Tvrtka ITL (Inovativne tehnologije lakiranja) zastupa talijansku tvrtku Mario Vigano, koja proizvodi strojeve za poliranje i strojeve za aplikaciju zaštitnih folija nakon poliranja. Zaštitne folije služe za zaštitu u transportu i u montaži. ITL može pružiti pomoć pri odabiru potrebne tehnologije te omogućiti kupcima edukaciju o poliranju.

poirka vm