Odabir stroja za brušenje

TEHNOLOGIJA BRUŠENJA LAKA

PRIPREMA PODLOGE

Osnova svake kvalitetne površinske obrade lakiranjem je kvalitetno brušenje podloge, što znači da obradu načelno možemo podijeliti na dva segmenta:

  • Egalizacija ili kalibriranje
  • Brušenje

Egalizacija

Postupak kojim materijal ili podlogu dovodimo u zadanu mjeru zovemo egalizacija ili kalibriranje. Masiv ili ploče uglavnom imaju odstupanje u dimenziji a za kvalitetno lakiranje bitno je da površina bude ujednačena što je izraženo kod furnirane iverice ako ju kasnije lakiramo UV tehnologijom tj nanosimo UV lak štampanjem preko valjaka. Iverica u preradi odstupa u dimenziji i idealno je ako prije furniranja izvršimo kalibriranje jer smo tako sigurni da če mo nakon furniranja (vrlo važno za tanke furnire)
Moći kvalitetno izvršiti brušenje furnira i aplikaciju temelja. Ukoliko nismo radili na ovaj način uvijek postoji problem kod bajcanih ploha prebrušavanje temelja. Egalizacija je jako bitna kod porubljivanja iverice ili mdf a sa masivnim letvicama kako bi ta dva materijala doveli na točnu mjeru prije furniranja. Kod naručivanja stroja za brušenje uglavnom se predvidi jedna sekcija valjka za egalizaciju. Valjak za obradu izrađen je od gume i tvrdoća može varirati ovisno o podlogama koje se bruse. Kod egalizacije imamo 3 parametra koja moramo poznavati:

  • Odabir kvalitete i granulacije brusnog papira
  • Brzina pomaka obradka
  • Mjera koju želimo obraditi

Primjer: moderni strojevi COSTA na sekcijama za egalizaciju imaju softwersko upravljanje i kontrolu operacije na način

Da operater na PC u definira 1. granulaciju papira, 2. koliko želi skidati materijala sa obratka. Stroj će automatski ponuditi operateru opterečenje stroja na pogonskom motoru u % snage i ponudit če najbolju opciju kako bi iskoristivost stroja bila optimalna. To znači da ako operater želi odjednom skidati veću dimenziju pc će ponuditi grublju granulaciju i manju brzinu štiteči stroj od opterećenja i mogućeg oštečenja. Vrlo je važno kod definiranja stroja odabrati stroj robusne izrade sa adekvatnom snagom motora kako bi se stroj u upotrebi što manje naprezao i tako dao svoj maksimum. Npr ukoliko se bavimo obrtničkom proizvodnjom i stroj ne upotrebljavamo konstantno možemo izabrati stroj iz SERIJE E a ukoliko imamo profesionalnu proizvodnju odabrat će mo stroj SERIJE A:K:S.

BRUŠENJE