CIEMME

Destilatori za destilaciju otpadnih /zaprljanih otapala

U svakodnevnoj proizvodnji koristimo otapala kako za razređivanje materijala (lakova)