Tehnologija brušenja

TEHNOLOGIJA BRUŠENJA
Pravilno nanošenje temeljnog sredstva osnova je dobrog lakiranja

Profesionalci koji dobro poznaju tehnologiju površinske obrade i kojima je lakiranje sastavni dio posla uvijek će u razgovoru skrenuti pozornost na problem kvalitetnog pripremnog brušenja ili međubrušenja temelja za završno lakiranje. Budući da je tehnologija brušenja kompleksno područje, ovdje ćemo se osvrnuti samo na brušenje laka, i to brušenje pigmentiranih temelja u pripremi za visoki sjaj.

Priprema površine lakiranja

Tehnologija visokog sjaja zahtijeva posebnu brigu o nekoliko elemenata procesa lakiranja ukoliko se želi dobiti maksimalan rezultat. Prvi i najbitniji jest kvaliteta MDF-a, koja ovisi o sastavu drvne mase i kvaliteti ljepila. Eventualne nepravilnosti na MDF-u mogu se odstraniti brusilicom koja ima tvrdi gumeni valjak. Idealno bi bilo kada bi se egalizacija izvela tvrdim valjkom i brusnim papirom granulacije 150–180 te segmentiranom papučom granulacije 180. Tim načinom dobiva se kvalitetna površina te je nepotrebna aplikacija izolatora.

Nanošenje temelja

Na tako pripremljenu površinu nanosi se cca 750–900 gr/m2 trokomponentnog temelja poliesterina. Tako jaki sloj temelja nanosi se u intervalima 20–30 min tehnikom ”mokro na mokro” bez međubrušenja kako bi se dobila dovoljno debela i kvalitetna glazura da ”drži” visoki sjaj, jer drvo je porozan materijal i ima tendenciju povlačenja temelja, a time i sjajnog laka. Ništa što se lako brusi ne drži sjaj, staro je majstorsko pravilo.

Specifično za poliesterin jest vrijeme njegova sušenja. Potrebno ga je sušiti 24–48 sati na sobnoj temperaturi da bi se potpuno osušio. Nedovoljno osušen, lijepi se za brusni papir, što loše utječe i na kvalitetu brušenja.

Brušenje temelja

Pravilno osušen temelj idealno je brusiti sustavom dvostruke transverzalne grupe, gdje brusna traka obrađuje površinu fronte poprečno u odnosu na njezin smjer kretanja. Jako bitna stvar u takvu brušenju jest krutost segmenata brusne papuče – brusni papir mora rezati valove i nepravilnosti na temelju, a ne prilagođivati se plohi (“kopirati” je). Takozvano kopiranje, kojim se većina proizvođača ponosi, jest prilagođivanje papuča ili segmenata profilu fronte, a rabi se u potpuno druge svrhe. Iz navedenog se vidi zašto je potreban toliki nanos temelja i zašto seradi poliesterinom. Također je sad jasno zašto brušenje za visoki sjaj profesionalci počinju granulacijom 240 (jer tako gruba granulacija eliminira sve valove).
Sva sljedeća brušenja finijim granulacijama rade se po pravilu struke, dakle jedna po jedna granulacija bez preskakanja, kako bi se potpuno “izvukli risevi” prethodnog, grubljeg brušenja i površina postupno postajala sve glatkija.

Kvalitetan stroj – kvalitetno brušenje

Jedan od proizvođača brusilica za lak koji je implementirao neka nova rješenja u sustav dvostruke transverzalne grupe brušenja jest tvrtka Arnaboldi. Njezin model ETGA 1600 T2 ima puno specifičnosti koje nema nijedan stroj u komercijalnoj prodaji: elektroničko očitanje elemenata, rad na vrlo malim pritiscima (milibari) kao i poseban sustav upravljanja tamponima preko zračnih jastuka. Među posebnosti te brusilice ubraja se i mogućnost povrata komada, koja za rad na stroju ne zahtijeva više od jednog radnika. To je vrlo isplativo u malim pogonima, kojima je u raspodjeli rada bitan svaki djelatnik. Sljedeća je posebnost rad na malim pritiscima, što omogućuje brušenje temelja, ali isto tako i visokog sjaja pred poliranje. Svakako treba spomenuti i cijenu stroja, više nego prihvatljivu s obzirom na cijene strojeva konkurentskih proizvođača.

 

Kao savršeniji sustav brušenja visokog sjaja valja spomenuti konfiguraciju transverzala: superfinitore / papuča s pomoćnom tepih-podlogom transverzalna grupa brušenja scotch brite

Ta konfiguracija upotrebljava se u linijskim sustavima. Povećava radni kapacitet i kvalitetu, što rezultira i osjetno većom nabavnom cijenom. Mnogobrojne opcije omogućuju konfiguriranje stroja prema zahtjevima kupca.

ITL osim Coste zastupa i proizvođače Arnaboldi. Sva tri izrađuju vrhunske strojeve, a kupcu će pomoći da odabere optimalnu opciju za svoju proizvodnju.

Takve sustave proizvodi Costa, a tvrtka ITL njezin je zastupnik za Hrvatsku. Zbog sofisticiranosti, strojevi za brušenje laka svrstavaju se u viši cjenovni razred, ali nakon kupnje zadovoljstvo je zajamčeno, osobito ako su prije kupnje takvi radovi izvođeni ručno.